Hoe werken wij?

OP richt zich naast de problemen OP het gebied van eten ook OP de achterliggende gevoelens waar je last van kan hebben. Wij willen OP een laagdrempelige manier aansluiten bij de problemen die jij ervaart en je hierbij ondersteunen. We werken vanuit verschillende methodieken, bieden zorg op maat en sluiten aan bij de jongeren. Ons uitgangspunt in de behandeling is doen wat op dat moment nodig is! Door op 1 lijn te staan met de jongeren en door te kijken wat echt nodig is kunnen we de jongeren ook het beste coachen in datgene waar ze tegenaan lopen. We zijn goed in het behandelen van jongeren met eetstoornissen, angst en of stemmingsproblematiek. We bieden behandeling aan in groepsverband of individueel. Op gebied van voorlichting richten we ons naast leerlingen van middelbare scholen op huisartsen, docenten en ouders. We bieden laagdrempelige zorg, het is voor jongeren vaak niet moeilijk om bij ons binnen te stappen. Met veel passie en plezier

Groepsverband of Individueel

De behandeling bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt in groepsverband gegeven. Eén van de redenen om de behandeling in groepsverband te doen is omdat er ook wordt gewerkt aan het OPbouwen van zelfvertrouwen en positiever over jezelf denken. In groepsbijeenkomsten kun je herkenning en erkenning bij elkaar vinden. De behandeling is bedoeld voor 4 tot 6 jongens en/of meiden. Op indicatie is het ook mogelijk om een individueel behandeltraject te volgen.

Werken met thema’s

Verschillende thema’s zullen aan bod komen, denk hier bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, het vergroten van je zelfbeeld en zelfvertrouwen, weer een gezond eetpatroon ontwikkelen maar ook bijvoorbeeld; hoe communiceer je (weer beter) met je ouders? Een bijeenkomst samen met ouders wordt daarom eveneens ingepland.

Uitwisselen ervaringen

Tijdens de behandeling zal er naast de verschillende thema’s ook genoeg tijd vrijgemaakt worden om ervaringen uit te wisselen, zodat jullie ook als groep een positieve uitwerking OP elkaar kunnen hebben. Tevens kunnen wij je naast de behandeling via de mail individueel coachen als er vragen zijn of problemen die je OP dat moment wilt bespreken.